آموزش دوچرخه سواری

کارگاه در یک نگاه

کلیتی راجع به دوچرخه سواری و فواید و دلایل یادگیری آن

برنامه آموزشی کارگاه

 • تئوری در مدرسه

آشنایی با اصول و مهارت های کلی دوچرخه سواری توسط استاد مجرب در محل مدرسه

 • عملی در پارک چیتگر

حرکت از مدرسه ساعت 9 صبح، ورود به پارک چیتگر و شروع آموزش های دوچرخه سواری با دوچرخه های آموزشی توسط استاد و راهنمای مجرب کوله پشتی، صرف ناهار در طبیعت پارک، بازگشت به مدرسه ساعت 15.

اردوی پایان دوره

پس از اتمام آموزش های لازم اردوی پایان دوره ی این کارگاه دوچرخه سواری با دوچرخه های حرفه ای طبیعت گردی در دریاچه نمک حوض سلطان می باشد.

 

 

نام سرفصل
مهارت های دوچرخه سواری
 • شناخت دوچرخه و اصول نگهداری آن
 • مهارت های رکاب زنی در جاده
 • مهارت های رکاب زنی آفروددر طبیعت
 • نیازهای آمادگی جسمانی
 • اصول ایمنی دوچرخه سواری

اردو های پایان دوره

این برنامه در یک نگاه

 • مدت 0 روز
  0 شب
 • استان
 • نزدیک ترین تاریخ وجود ندارد

محاسبه قیمت