آموزش زمین شناسی

کارگاه در یک نگاه

در این کارگاه دانش آموزان با ساختارهای زمین شناسی با محوریت روستای وردیج و شناخت انواع سنگ ها آشنا می شوند و بعد از اتمام آموزش تئوری علاوه بر شناخت نحوه ی شکل گیری پدیده های زمین شناسی خواهند توانست در طبیعت انواع سنگ ها را بشناسند و بیابند.

برنامه آموزشی کارگاه

 • تئوری در مدرسه

شناخت پدیده های زمین شناسی و آشنایی با انواع سنگ ها

 • عملی در مدرسه

در این کارگاه دانش آموزان توسط استاد زمین شناس انواع سنگ ها را در کلاس از نزدیک میبینند و لمس می کنند و با ساختارهای شکل دهنده ی آنها آشنا می شوند.

اردوی پایان دوره

پس از اتمام آموزش های لازم اردوی پایان دوره ی این کارگاه روستای وردیج می باشد.

 

 

نام سرفصل
زمین شناسی وردیج
 • آشنایی کلی با زمین شناسی
 • آشنایی با ژئومورفولوژی منطقه
 • شناخت سنگ ها
 • اصول تشخیص سنگ ها در طبیعت
 • آشنایی با پدیده های زمین شناسی روستای وردیج

این برنامه در یک نگاه

 • مدت 0 روز
  0 شب
 • استان تهران
 • نزدیک ترین تاریخ وجود ندارد

محاسبه قیمت