پارک جنگلی چیتگر

روز اول

ساعت 8 صبح با اتوبوس به سمت پارک چیتگر حرکت می کنیم ، مسابقه طبیعت گردی را با پوینت یابی با نقشه در جنگل  و تجربه طبیعت گردی شروع می کنیم ، مسابقه را با تجربه ی بازی های گروهی و پر هیجان با وسایل مخصوص ادامه می دهیم ، روشن تا در پایان با روشن کردن آتش و  پخت غذا در طبیعت تجربه صدچندان حوالی عصر به مدرسه می رسیم.


برنامه های روز اول


 • مسابقه طبیعت گردی 
 • پوینت یابی با نقشه در جنگل 
 • طبیعت گردی 
 • تجربه بازی های گروهی 
 • درست کردن آتش و پخت غدا در جنگل
روز شرح جابجایی نوع جابجایی/وسیله مسافت زمان
1 تهران - کرج 20 کیلومتر نیم ساعت
روز صبحانه ناهار شام میان وعده اقامت
1 - کمپ - - -

خدمات

 • اجرای کامل برنامه 
 • بیمه مسئولیت کامل 
 • اخذ مجوزهای قانونی
 • وسیله ترانسفر توریستی با راننده حرفه ای 
 • راهنمای مجرب طبیعت گردی کودک و نوجوان
 • برنامه ریزی دقیق و منسجم برای تمامی لحظات برنامه

کلاسی یافت نشد

این برنامه در یک نگاه

 • مدت 1 روز
  0 شب
 • استان تهران
 • نزدیک ترین تاریخ وجود ندارد

جاذبه ها

 • مسابقه طبیعت گردی 
 • پوینت یابی با نقشه در جنگل
 • تجربه بازی های گروهی
 • لذت آتش کردن و پخت غذا در طبیعت
 •  

محاسبه قیمت