زنجان

روز اول

از تهران با قطار اتوبوسی نگین، به شماره 450، ساعت 5:40 به سمت زنجان حرکت می کنیم ، تا بتوانیم ساعت 9:30 وارد زنجان شویم، بعد از کمی استراحت در اقامتگاه ،برای بازدید غار زیبای کتله خور غاری سراسر از شگفتی های زمین شناسی وارد غار می شویم و پس از غار نوردی و صرف ناهار به زنجان باز می گردیم، بعد از کمی استراحت ، برای رصد حرفه ای آسمان شب با تلسکوپ، تماشای حیوانات نگه داری شده در دشت، شب نشینی دورآتش و صرف چای آتشی عازم دشت سهرین می شویم،بعد از کلی تجربه اندوزی ، جهت اقامت و صرف شام به هتل باز می گردیم.


برنامه های روز اول 


 • استراحت در اقامتگاه بعد از ورود به زنجان 
 • بازدید از غار زیبای کتله خور
 • غارنوردی 
 • رصد حرفه ای آسمان شب با تلسکوپ
 • تماشای حیوانات دشت 
 • شب نشینی دور آتش و نوشیدن چای آتشی 
 • پیاده روی در دشت سهرین

روز دوم 

بعد ازصرف صبحانه، برای بازدید یکی از زیباترین شگفتی های زمین شناسی ایران و طبیعت گردی در طبیعتی بکر،  و بازدید آثار طبیعی زمین شناختی، به سمت ماه نشان زنجان حرکت می کنیم . بعد از صرف ناهار در طبیعت برای بازدید موزه باستان شناسی و مردان نمکی، صرف شام در رستوران به زنجان باز می گردیم ، تا با قطار 488 سهند ساعت 21:30 از زنجان به سمت تهران حرکت کنیم، ساعت 2:40 بامداد با دنیایی از تجربیات متفاوت وارد تهران می شویم


برنامه های روز دوم 


 • صرف صبحانه در اقامتگاه 
 • بازدید از آثار طبیعی زمین شناختی ماه نشان یزد 
 • صرف ناهار در طبیعت 
 • بازدید از موزه باستان شناسی و مردان نمکی 
 • صرف شام در رستوران زنجان 

 

روز شرح جابجایی نوع جابجایی/وسیله مسافت زمان
1 تهران - زنجان قطار 373 کیلومتر 4 ساعت
2 زنجان - تهران قطار 373 کیلومتر 5 ساعت
روز صبحانه ناهار شام میان وعده اقامت
1 - کمپ رستوران - هتل
2 هتل کمپ رستوران - -

خدمات

 • اجرای کامل برنامه 
 • بیمه مسئولیت کامل 
 • اخد مجوزهای قانونی 
 • راهنمای طبیعت گردی مجرب
 • برنامه ریزی دقیق و منسجم برای تمام لحظات برنامه 

کلاسی یافت نشد

این برنامه در یک نگاه

 • مدت 2 روز
  1 شب
 • استان زنجان
 • نزدیک ترین تاریخ وجود ندارد

جاذبه ها

 

 • بازدید از غار زیبای کتله خور
 • غارنوردی 
 • رصد حرفه ای آسمان شب با تلسکوپ
 • تماشای حیوانات دشت 
 • شب نشینی دور آتش و نوشیدن چای آتشی 
 • پیاده روی در دشت سهرین
 • بازدید از آثار طبیعی زمین شناختی ماه نشان یزد 
 • بازدید از موزه باستان شناسی و مردان نمکی 

محاسبه قیمت