سعد آباد

روز اول

ساعت 8 صبح با اتوبوس به سمت کاخ سعد آباد حرکت می کنیم ، بعد از ورود به کاخ شروع به طبیعت گردی در طبیعت زیبای سعدآباد تنها قسمت طبیعی باقیمانده تهران قدیم ، آشنایی با گیاهان و حشرات ، تجربه طبیعت گردی و آشنایی با اصول طبیعت گردی ، تمرین کار با طناب و بالا رفتن از درخت ، بازدید از گلخانه موزه وشناخت درختان و گیاهان نادر کاخ با هیجانی وصف نشدنی حوالی طهر به مدرسه بازگردیم.


برنامه های روز اول


 • طبیعت گردی در فضای زیبای سعدآباد
 • آشنایی با گیاهان و حشرات 
 • آشنایی و تجربه اصول طبیعت گردی
 • تمرین کار با طناب و بالا رفتن از درخت 
 • بازدید از گلخانه موزه
 • شناخت گیاهان و درختان نادر کاخ
روز شرح جابجایی نوع جابجایی/وسیله مسافت زمان
1 تهران - سعد آباد اتوبوس / میدل باس - -
روز صبحانه ناهار شام میان وعده اقامت
1 - - - - -

خدمات

 • اجرای کامل برنامه از مدرسه تا مدرسه 
 • بیمه مسئولیت کامل 
 • اخد مجوزهای قانونی
 • وسیله ترانسفر توریستی با راننده حرفه ای 
 • راهنمای مجرب طبیعت گردی کودک و نوجوان
 • برنامه ریزی دقیق و منسجم برای تمام لحظات برنامه 

کلاسی یافت نشد

این برنامه در یک نگاه

 • مدت 1 روز
  0 شب
 • استان تهران
 • نزدیک ترین تاریخ وجود ندارد

جاذبه ها

 • طبیعت گردی در فضای زیبای سعدآباد
 • آشنایی با گیاهان و حشرات 
 • آشنایی و تجربه اصول طبیعت گردی
 • تمرین کار با طناب و بالا رفتن از درخت 
 • بازدید از گلخانه موزه
 • شناخت گیاهان و درختان نادر کاخ

محاسبه قیمت